Ruim 68.000 voetbalvelden aan bebouwd terrein erbij

Geplaatst door

Periode 2000 – 2017

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Ter vergelijking: dat zijn in totaal 68.400 voetbalvelden of iets minder dan de oppervlakte van Texel. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Nieuwe gebruiksfunctie

In 2017 was ruim de helft van de oppervlakte van Nederland (54 procent) in gebruik als agrarisch terrein. Nederland bestaat verder voor 19 procent uit water en voor 13 procent uit bebouwing (verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein). Bos, natuurlijk terrein en recreatieterrein vormen de rest van het areaal. Tussen 2000 en 2017 wijzigde het gebruik van 100.000 hectare bodem, ruim 2 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Voor het overgrote deel ging het om agrarisch terrein: 91.000 hectare kreeg een ander gebruiksdoel. Ook 5.300 hectare bouwterrein kreeg een nieuwe gebruiksfunctie. Het areaal bebouwd terrein breidde het meest uit. Het gaat vooral om woongebied (26.000 hectare erbij) en bedrijventerrein (17.000 hectare).

Randstad
In 2017 was 501.000 hectare van het Nederlands grondgebied in gebruik voor wonen, werken en infrastructuur. Zeven jaar eerder was dit nog 449.000 hectare. Van de 52.000 hectare bebouwde ruimte die er in de periode 2000–2017 bij is gekomen, ligt het grootste deel (37 procent) in de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Woongebieden
In de periode 2000 en 2017 is in alle provincies het aandeel woongebied gegroeid. De grootste groei vond plaats in gemeenten met VINEX-wijken. In de Randstadprovincies nam de oppervlakte woongebied het meest toe. Zo nam het areaal woongebied in Flevoland toe met een kwart. Almere kende de sterkste uitbreiding van het woonareaal in deze provincie (33 procent). In Utrecht en Zuid-Holland was de toename iets minder dan 14 procent. In de Zuid-Hollandse gemeenten Pijnacker-Nootdorp (73 procent), Barendrecht (63 procent) en Lansingerland (57 procent) groeide de woonoppervlakte het sterkst van alle Nederlandse gemeenten. In Utrecht zorgden met name Houten (40 procent) en de gemeente Utrecht (30 procent) voor groei. 

Bedrijventerreinen
Tussen 2000 en 2017 is vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant meer ruimte ingenomen door bedrijventerreinen, en dan vooral in gemeenten met grote havens. In Rotterdam kwam er 1.200 hectare aan bedrijventerrein bij, vooral door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In andere gemeenten met havens groeiden bedrijventerrein ook fors, met name in Amsterdam (444 hectare) en Moerdijk (284 hectare). Ook in Venlo (261 hectare) en in Haarlemmermeer bij Schiphol is de toename relatief groot (253 hectare).

Geef een reactie