Nieuwe wet zorgt voor veranderingen in de bouwwereld

Geplaatst door

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op dit moment staat 1 januari 2023 als ingangsdatum voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze nieuwe wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Met deze nieuwe wet komt er het nodige af op de aannemers en andere partijen die in de bouw actief zijn. 

Vooruitzien

“Op dit moment wordt er door aannemers, omgevingsdiensten en kwaliteitsborgers veel geïnvesteerd in het voorbereiden op deze wet, maar we zien ook dat veel partijen wachten met de investeringen om zich volop voor te bereiden totdat de wet daadwerkelijk in werking treedt”, zegt Bert Videler, eigenaar van Bouwkwaliteitcoach.nl. “Doordat er veel dynamiek in de sector is ontstaan door de stijgende prijzen, de stikstofproblematiek, het tekort aan personeel en materiaal, staat de voorbereiding op deze nieuwe werkwijze niet direct op de prioriteitenlijst. Maar of dat verstandig is, betwijfel ik. Vooruitzien is immers regeren.”

Kennispartner

Om bouwbedrijven te ondersteunen in aanloop naar de nieuwe wet, heeft KPE Bouw het bedrijf van Bert Videler in de arm genomen als kennispartner. “Het bedrijf is al vele jaren gespecialiseerd in de (praktijkgerichte) begeleiding van bouwbedrijven met betrekking tot de Wkb en de processen daaromheen”, legt Robbert van Dinther, partner bij KPE Groep, uit. “Bouwkwaliteitcoach.nl weet inhoudelijk dus van de ‘hoed en de rand’ en wij zijn de specialist op het gebied van kennisoverdracht. Zo hebben we voor Heijmans Woningbouw een op maat gemaakte training omtrent Wkb ontwikkeld. Heijmans neemt hiermee het voortouw door -vooruitlopend op de wetgeving- de kwaliteitslat voor zichzelf op een hoog niveau te leggen. Tijdens deze training krijgen de deelnemers inzicht in de inhoud van de wet. Maar ook wat de nieuwe wet betekent voor hun bedrijf en hun eigen functie. Naast de maatwerktraining hebben we ook een drietal ‘open inschrijvingen’ ontwikkeld: Basistraining Wkb, Opleiding Interne Kwaliteitsborger en HTI Opleiding Kwaliteitsborger. Hier kan iedereen individueel op inschrijven.”

Kwaliteitsborger

De Wet Kwaliteitsborging voor de bouw heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. “Nu is het nog zo dat na de afgifte van de bouwvergunning door de gemeente er nog minimaal toezicht is tijdens de bouw”, verduidelijkt Bert Videler. “De nieuwe wet zorgt voor de komst van een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitsborger. Omdat deze een andere rol krijgt dan de ‘ouderwetse’ opzichter of controleur, ontstaat ook een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitsborger checkt gedurende het hele ontwerp en de uitvoering op de bouwtechnische eisen en laat daarin de bouwende partijen ook zelf een rol spelen.”

Tijdig starten

“Aannemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun bouwwerk”, vult Robbert van Dinther aan. “Het is dus van groot belang dat medewerkers van bouwbedrijven leren denken en kijken als een kwaliteitsborger. Daarmee voorkom je dat de gemeente als bevoegd gezag handhavend optreedt na signalen van de kwaliteitsborger.”

“Zonder voor eigen parochie te willen preken, geef ik bouwbedrijven altijd het advies om hier tijdig mee te starten. Je moet je afvragen of het wachten tot de nieuwe wet daadwerkelijk is ingevoerd niet leidt tot meer investering van tijd, energie en geld omdat je achter de feiten aanloopt”, besluit Bert Videler.

Basistraining Wkb

Opleiding interne kwaliteitsborger

HTI Opleiding Kwaliteitsborger

Geef een reactie