Mestreechter Geis Award 2022 – Hegeman Bouw & Infra

Geplaatst door

Genomineerde: Hegeman Bouw & Infra

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is Hegeman Bouw & Inframet de opleiding ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’. De geschiedenis van het bouwbedrijf gaat terug tot 1927. Hegeman Bouw & Infra is gevestigd in Nijverdal en Amersfoort.

Mooi initiatief

HR Adviseur Linthe Jansen is blij verrast met de nominatie. “Hartstikke leuk. Mooi initiatief van KPE om via deze award het belang van opleiden te stimuleren. Binnen Hegeman Bouw & Infra inventariseren we ieder jaar hoe we de kennis en kunde van onze medewerkers kunnen verbeteren. Dit doen we onder meer aan de hand van de FIT-gesprekken (functioneren, inzetbaarheid, toekomst). Ook kijken we wat onze medewerkers nodig hebben om aan te sluiten bij onze strategische doelen. 

Erkenning

“De opleiding ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’ is daar een voorbeeld van. We zijn gestart met het Young Management Program. Binnen Hegeman vinden we het belangrijk om jonge mensen met de ambitie en potentie voor een management of leidinggevende functie de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Vervolgens is er een opleidingstraject gestart voor onze uitvoerders. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen zaken naar voren waarvan we dachten ‘dit moeten we breder trekken in de organisatie’. Zodoende is er ook een opleidingstraject gestart voor de project- en procesengineers, waarna de projectleiders en realisatiemanagers in een volgend traject aan de slag gaan met de uitkomsten van de vorige trajecten. 

Naast deze ontwikkelmogelijkheden hebben we in samenwerking met KPE aandachtgeschonken aan Brain Based Safety. Onder meer hierdoor is Hegeman in 2021 van Safety Culture Ladder 3 naar 4 gestegen. Het is belangrijk dat onze 130 medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en invulling kunnen geven aan hun ambities. De nominatie voor de Mestreechter Geis Award is dan ook een mooie erkenning.”

De overige vijf genomineerden zijn:

• Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’ 

• Gemeente Rotterdam met ‘Ketenbewustzijn vastgoed’

• Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’ 

• Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ 

• VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’ 

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de MestreechterGeis Award 2022 bekend gemaakt.

Geef een reactie