De ervaringen van Tom Mulder, veiligheidscoördinator bij Koopmans

Geplaatst door

Koopmans is op het gebied van veiligheid erg vooruitstrevend. Binnen het veiligheidsprogramma hebben zij het Brain Based Safety (BBS) gedachtegoed opgenomen en dit pakken zij op een integrale manier aan. Dit betekent dat BBS door de hele organisatie wordt uitgedragen. Zo worden er door iedereen, van directie tot aan bouwplaatsmedewerkers, verschillende veiligheidsinterventies uitgevoerd. 

Tom Mulder is veiligheidscoördinator bij Koopmans, wij stelden hem een aantal vragen:

Kun je meer vertellen over jouw rol binnen Koopmans?

“Ik ben sinds 2,5 jaar in dienst bij Koopmans als veiligheidscoördinator. Deze rol is heel breed en dit maakt het ook zo interessant. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit beleidsmatig advies geven aan de directie, het opstellen van doelstellingen op zowel korte als lange termijn en hoe Koopmans daar wil komen. Maar ook het ondersteunen, faciliteren en controleren van onze projectteams. Omdat ik midden in de organisatie sta, en op alle vlakken betrokken ben op het gebied van veiligheid, maakt dit het werk heel afwisselend en leuk.”

Waarom hebben jullie gekozen voor het BBS-traject?

“Op het gebied van veiligheid hebben we de factoren techniek, mens en organisatie. Deze factoren hebben invloed op iedere situatie en kunnen zorgen voor veilige situaties. De organisatie met afspraken, regels en protocollen hebben wij goed voor elkaar. Onze techniek, met arbeidsmiddelen en veiligheidsmiddelen, hebben we ook allemaal goed op orde, al moeten we daar ook scherp op blijven. We merken dat het gedrag van de mensen de factor is waar nog winst op te behalen is, zowel binnen Koopmans als bij opdrachtgevers en onderaannemers. 

We zijn erg enthousiast over het BBS-traject wat KPE samen met Juni Daalmans heeft omarmd en ontwikkeld en dat hebben we binnen Koopmans in een op maat gemaakt 2 jaren plan gegoten. We volgen nu meerdere trajecten bij KPE zoals het traject ‘Veiligheid en leidinggeven’. Hierbij volgen onze leidinggevenden 2 tot 3 keer per jaar een training, daarnaast zijn de Koopmans Experts opgeleid. Koopmans Experts zijn medewerkers die een training hebben gevolgd van 2 dagen waarin zij didactische vaardigheden hebben geleerd. Het hoofddoel is de medewerkers leren hoe zij een sessie kunnen faciliteren voor bouwplaatsmedewerkers, zo leren collega’s van elkaar”.

Wat zijn de belangrijkste inzichten die je nu al hebt gekregen door het BBS-traject?

“Gedrag is voor veel mensen een grijs gebied, het is niet iets tastbaars. Daarom duurt gedragsverandering langer en duurt het ook langer totdat theorie over gedrag beklijft. De werknemers moeten gevoel krijgen bij wat Brain Based Safety inhoudt en wat ze ermee kunnen doen.

Brain Based Safety is vooral een mindset en dat is ook de reden dat we hebben gekozen voor een 2 jaren plan in plaats van een enkele cursus. Het gedachtegoed van BBS komt op verschillende manieren in deze twee jaar voorbij. Via het delen van kronkels in toolbox meetings op de bouwplaats, in afdelingsoverleg en speciaal op maat gemaakte trainingen per functiegroep. Het doel hiervan is dat het gedachtegoed een herhaling wordt en de herhaling is ‘key’.

De directie is begonnen met twee halve dagen een training te volgen met Juni Daalmans. Je merkte dat men na de eerste training het gedachtegoed interessant vond, maar dat het na een tweede keer ook daadwerkelijk bleef hangen. Deze mindset krijgt langzaam meer bekendheid. We hopen dat dit gedachtegoed aan het eind van het traject binnen de organisatie breed bekend is en dat wij daarmee iets kunnen doen.”

“Het doel hiervan is dat het gedachtegoed een herhaling wordt en de herhaling is ‘key’.” – Tom Mulder

Wat voor veranderingen heb je nu al kunnen doorvoeren tijdens de sessies als veiligheidscoördinator na dit BBS-traject? 

“De basis ligt bij de zienswijzen en de handelingen. Het is heel belangrijk dat de top, de directie, achter deze zienswijze staat en hier ook naar handelt. Dat is ook een van de onderdelen van BBS, dat gedragsverandering binnen je organisatie beter en sneller gaat wanneer de directie en andere leidinggevenden met enthousiasme het gedachtegoed in de organisatie kan brengen. Voorbeeldgedrag van voorbeeldfiguren moet goed zijn, dit is binnen Koopmans gelukkig het geval.

Veranderingen zijn moeilijk meetbaar, maar Brain Based Safety geeft de handvaten om de belangrijke onderwerpen van cultuur en gedrag te benoemen en te veranderen. Iedereen weet dat men voorbeeldgedrag moet tonen of verantwoordelijkheid moet nemen. KPE leert de medewerkers, met behulp van Brain Based Safety, hoe ze dit moeten doen. 

Waarom doen mensen zoals ze doen en hoe moeten we dit veranderen? Op deze vraag wordt antwoord gegeven tijdens het traject.”

Wat heeft BBS nu voor Koopmans betekent en zou je het aanraden aan andere bedrijven?

“Brain Based Safety is een onderdeel van het programma dat zich echt richt op veilig gedrag. Het is nét die extra stap binnen ons veiligheidsprogramma waardoor gedrag wordt geconcretiseerd en inzichtelijk wordt gemaakt. 

Ik zou het traject zeker aanraden, wij zijn heel positief binnen Koopmans. Dit komt vooral door de combinatie van het Brain Based Safety gedachtegoed en het maatwerktraject. Hierin ondersteunt KPE heel goed. Het traject wordt op het bedrijf aangepast en op de verschillende doelgroepen toegespitst. Wij zijn zeer enthousiast over het Brain Based Safety traject.”

Ben je geïnteresseerd over het Brain Based Safety traject? Klik dan hier.

Geef een reactie