Rons visie op de bouwsector in 2021 en 2022

Geplaatst door

Ron Koenen, directeur KPE, blikt terug op het onrustige jaar 2021, maar ook vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. “We moeten vooral de rust bewaren en voor de bouwbranche adviseer ik minister Hugo de Jonge om een concrete langetermijnvisie te ontwikkelen op basis van de aanwezige kennis en ervaringen die binnen de branche voorhanden is.”  

“Ik verwacht met name operationele uitdagingen voor de bouw in 2022”

“Voor de bouwers was 2021 in de basis succesvol”, begint Ron Koenen zijn verhaal. “De successen waren vooral te zien bij de bouwers die zich flexibel en ondernemend positioneerden. Ondanks de omzetverhoging bij veel bedrijven, was er toch sprake van een krimp in de bouwproductie. Het aantal wenselijk te realiseren nieuwbouwwoningen bleef achter, utiliteitsbouw daarentegen groeide gestaag. De infrasector is afgelopen jaar gekrompen. Een aantal grote projecten liepen en lopen nog steeds flinke vertraging op door de stikstofproblematiek en vertraagde besluitvorming van de overheid. Het is een geluk dat bouwbedrijven in essentie weinig last hebben van de coronacrisis, er wordt immers nog steeds doorgebouwd. De grootste uitdaging voor 2021, wordt ook die van 2022 en verder: het vinden van kwalitatief goede arbeidskrachten en beschikken over voldoende materialen. Want deze twee componenten zijn cruciaal om tot een goed bouwwerk te komen.”

Vooral rust bewaren

Ron Koenen verwacht voor 2022 dus met name operationele uitdagingen, zoals het vinden van goed geschoolde arbeidskrachten, de inkoop en levering van materialen en benodigd materieel. “Daarnaast zal ook het toepassen van de veranderende wet- en regelgeving de nodige uitdaging bieden. Onder meer in relatie tot duurzaamheid. Zoals ik al aangaf heeft corona voor de uitvoering bij bouwers weinig invloed gehad. Dit was wel het geval in de voortrajecten, zoals het verkrijgen van benodigde vergunningen, noodzakelijke fysieke bijeenkomsten om te komen tot de juiste bouwwerken en gesprekken met de opdrachtgevers. Door corona liepen deze grote vertragingen op. Dit zullen we in 2022 zeker merken als bouwbranche. De aandacht voor digitalisering en robotisering gaat een grote rol spelen de komende jaren. Ik verwacht dan ook dat bedrijven in 2022 hier zeker in gaan investeren. De mate van ondernemerschap en flexibiliteit gaat het succes bepalen. Hoe gaat de branche om met de onrust veroorzaakt door grote tekorten aan grondstoffen, stijgende energieprijzen, geopolitieke spanningen, de klimaatcrisis en de grote personeelstekorten? Kortom 2022 wordt een spannend en uitdagend jaar waarin we vooral de rust moeten bewaren.”

Nieuwe kabinet

Volgens Ron Koenen krijgt de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, al direct een uitdaging gezien de grote complexiteit en maatschappelijke druk op de eerder genoemde thema’s binnen de bouw. “Naar mijn bescheiden mening moet de minister zo snel mogelijk aan de slag met het ontwikkelen van een concrete en begrijpbare langetermijnvisie. Deze vervolgens centraal en doelgericht aansturen. Alle noodzakelijke kortetermijnbeslissingen zou hij moeten toetsen op de invloed die ze hebben voor de lange termijn. Tevens adviseer ik hem om gebruik te maken van de niet te onderschatten kennis en ervaring die binnen de branche aanwezig is.  Alle niet noodzakelijke beslissingen pas doorvoeren na helderheid voor de lange termijn. We hebben namelijk te vaak moeten constateren dat beslissingen met het kenmerk ‘korte termijn’ niet succesvol waren. Dat zal zeker geen gemakkelijke opgave voor het kabinet worden. Ik heb veel respect voor ze omdat ze naar mijn mening veel te veel belast worden met zaken die totaal niet thuishoren in de Tweede Kamer. Ik hoop dan ook echt dat het nieuwe kabinet op de vele thema’s die spelen, ook buiten de bouw, de juiste prioritering weet te stellen. Maar ook focus heeft op transparante argumentatie van beslissingen en de invloed die de beslissingen hebben na hun kabinetsperiode. Wat mij betreft wordt 2022 het jaar dat we weer met z’n allen uit het dal klimmen.”

Geef een reactie