Rons visie op 2021 en zijn vooruitblik op 2022

Geplaatst door

Ron Koenen, directeur KPE, blikt terug op het onrustige jaar 2021, maar ook vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. “We moeten vooral de rust bewaren en voor de vastgoedbranche adviseer ik minister Hugo de Jonge om een concrete langetermijnvisie te ontwikkelen op basis van de aanwezige kennis en ervaringen die binnen de branche voorhanden is.”  

“Ik hoop dat de onrust door corona snel achter ons komt te liggen”

“De gevolgen van de coronacrisis en de economische ontwikkelingen zorgden ervoor dat 2021 een onrustig jaar was”, begint Ron Koenen zijn verhaal. Desondanks was het voor de vastgoedbeleggers een uitstekend jaar. Vooral logistiek en bedrijfsruimten deden het erg goed. Daar ging meer geld naar toe dan naar de particuliere woningen. Ook bij de vastgoedgebruiker was er een tweedeling. Er waren in 2021 bedrijven die heel hard groeiden. Zij profiteerden van het economisch herstel en investeerden. Maar er waren ook bedrijven die het zwaar hadden als gevolg van de coronacrisis, zoals de horeca en de winkels. Deze waren afgelopen jaar dan ook minder in trek voor de vastgoedbelegger.”

“Op de woningmarkt zijn de huizenprijzen afgelopen jaar enorm snel gestegen”, constateert Ron Koenen. “Gemiddeld waren de prijzen ongeveer 15 procent hoger dan in 2020. Het aantal woningtransacties daalde echter. Zo waren er bijvoorbeeld in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 13 procent minder transacties dan in het derde kwartaal 2020. Voor de makelaar/taxateur was het dus ook een onrustig jaar door de mismatch tussen vraag en aanbod.”

Vooral rust bewaren

Ook in 2022 verwacht Ron Koenen dat het nog onrustig zal zijn. “Al hoop ik dat de onrust als gevolg van de coronacrisis snel achter ons komt te liggen. De samenleving lijkt zich relatief goed door deze crisis te hebben geslagen. Maar we constateren wel een aantal structurele veranderingen in het gedrag van de vastgoedgebruiker die belangrijke gevolgen heeft voor de vastgoedmarkt. De wensen en eisen van woningbezitters wijzigen door bijvoorbeeld het thuiswerken. Dit thuiswerken heeft ook weer invloed op de kantorenmarkt. Voor de retailmarkt is de invloed van onlinebestedingen groot en voor bijvoorbeeld hotels die gericht zijn op de zakelijke markt is er de invloed van online vergaderen/ontmoeten. Ook wordt de onrust veroorzaakt door grote tekorten aan grondstoffen, energieprijzen die stijgen, geopolitieke spanningen, de klimaatcrisis en de grote personeelstekorten. Kortom 2022 wordt een spannend en uitdagend jaar waarin we vooral de rust moeten bewaren.”

Nieuwe kabinet

Volgens Ron Koenen krijgt de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, al direct een uitdaging gezien de grote complexiteit en maatschappelijke druk op het thema vastgoed. “Naar mijn bescheiden mening moet de minister zo snel mogelijk aan de slag met het ontwikkelen van een concrete en begrijpbare langetermijnvisie en deze vervolgens centraal en doelgericht aansturen. Alle noodzakelijke korte termijn beslissingen zou hij moeten toetsen op de invloed die ze hebben voor de lange termijn. Alle niet noodzakelijke beslissingen pas doorvoeren na helderheid voor de lange termijn. Tevens adviseer ik hem om gebruik te maken van de niet te onderschatten kennis en ervaring die binnen de branche aanwezig is. Dat zal zeker geen gemakkelijke opgave worden. Ik heb veel respect voor het kabinet omdat ze naar mijn mening veel te veel belast worden met zaken die totaal niet thuishoren in de Tweede Kamer. Ik hoop dan ook echt dat het nieuwe kabinet op de vele thema’s die spelen, ook buiten vastgoed, de juiste prioritering weet te stellen. Maar ook focus heeft op transparante argumentatie van beslissingen en de invloed die de beslissingen hebben na hun kabinetsperiode. Wat mij betreft wordt 2022 het jaar dat we weer met z’n allen uit het dal klimmen.”

Geef een reactie