Building Holland 2021

Geplaatst door

Terugkijkend op een geslaagd event!

Afgelopen week waren wij samen met VNconstructeurs en het HTI aanwezig op Building Holland 2021. Hier hebben we de mogelijkheid gekregen om het gesprek aan te gaan met interessante sprekers en bezoekers over uiteenlopende onderwerpen als verduurzaming van de bouw en energietransitie. 

De dinsdagochtend werd gevuld met een door ons zelf georganiseerd informatief side event in zaal F004. Daar hebben wij vier sprekers mogen verwelkomen die aan een mooie groep geïnteresseerden hun ervaringen en bevindingen hebben gepresenteerd.  

Alba Concepts – Thijs de Goede
Thijs de Goede mocht ons side event aftrappen met de eerste presentatie. Hij kon ons alles vertellen over het belang van verduurzaming en energietransitie in de bouw en de rol van de constructeur binnen dit kader. Het doel voor de bouw- en vastgoedsector is om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030. Om dit doel te behalen moeten we samen concrete stappen gaan maken.  Thijs introduceerde ook de Alba Concepts’ Product Circularity Index. Deze index biedt hulp bij het maken van verantwoordelijke keuzes in het gehele bouwproces en focust daarbij op de losmaakbaarheid van constructies en materiaalgebruik met een verantwoordelijke herkomst. Wij zijn Thijs zeer dankbaar voor het delen van deze kennis en de inspirerende aandachtspunten voor een duurzamere bouwsector.

Kuipers – Bart Kruyning 
Vervolgens was het woord aan Bart Kruyning, directeur bouw bij Kuijpers. Tijdens zijn presentatie vertelde hij meer over de constructie van het Provinciehuis Zuid Holland en de toepassing van verduurzaming en circulariteit binnen dit project. Zij hebben dit thema doorgevoerd in het bouwproces door gebruik te maken van de bestaande constructie in combinatie met zoveel mogelijk hergebruikte materialen. Verder is het Provinciehuis Zuid Holland volledig energieneutraal, onder andere dankzij het gebruik van PV-panelen op het dak van het Provinciehuis. Kortom, een mooi voorbeeld van circulair bouwen waar we veel van kunnen leren.

Talent van het jaar 2020 – Marijn Bruurs
Dit keer niet om een prijs op te halen, maar om hun verhaal te delen met een enthousiast publiek. Zo kwam voormalig talent van het jaar, Marijn Bruurs, vertellen over de groeiende vraag naar een hogere mate van productiviteit en de rol van de constructeur binnen deze ontwikkeling. Door een groei in vraag en een daling in werknemers in de bouw, zullen constructeurs zich in de toekomst steeds meer gaan richten op gerobotiseerde bouw. Namens Witteveen & Bos heeft Marijn zich het afgelopen jaar dan ook veel bezig gehouden met 3D printers voor het ontwikkelen van betonconstructies. Hierdoor heeft hij ervaren dat gerobotiseerde bouw niet alleen bijdraagt aan een hogere productiviteit, maar kwam hij er ook achter dat hij zich beter kon focussen op duurzaamheid en optimalisatie in een vroeg stadium van het ontwerp. 

Constructeur van het jaar 2020 – Arjan Habraken 
Last but definitely not least gaven we het woord aan de voormalige constructeur van het jaar Arjan Habraken. Wij waren allemaal enorm benieuwd naar zijn ervaringen van het afgelopen jaar. Arjan praatte ons bij over alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar en vertelde dat hij heeft besloten om zich naast zijn functies als directeur bij SID Studio en partner bij MDLX Modular Building Systems zich ook te focussen op het delen van kennis aan studenten van de TU Eindhoven als assistent professor. Daarnaast draagt hij ook zijn steentje bij aan onderzoek naar nieuwe innovaties en optimalisatie methodes. 

Het winnen van de award voor constructeur van het jaar heeft Arjans netwerk flink doen uitbreiden waardoor zijn carrière een nieuwe wending heeft genomen en hij steeds beter een verbindende rol kan vervullen. 


Uitreiking awards 2021

Na deze vier presentaties hebben wij ons allen verplaatst naar het hoofdpodium in de grote beurszaal. Daar stond onze energieke en sympathieke host Esther al op ons te wachten. Esther heeft ons en alle genodigden en andere beursbezoekers op een energieke en frisse manier weten te boeien en mee te nemen in dit moment suprême. Na een kort intro door Bob Gieskens van VNconstructeurs, was het woord aan juryvoorzitter Noortje de Geus. Aan haar de heugelijke taak om de nieuwe prijswinnaars te mogen verrassen met een nominatie én een award. 

V.l.n.r Arjan Habraken, Noortje de Geus, Walter Spangenberg, Jorris Hesselink, Mathew Vola, Marijn Bruurs en Robbert van Dinther

Noortje de Geus en Joris Hesselink

Talent van het jaar 2021 – Joris Hesselink

De award voor het Talent van het Jaar 2021 heeft Noortje uit gereikt aan Joris Hesselink van BAM Advies & Engineering. Hij was enorm verrast en had deze prijs niet zien aankomen. Naar eigen zeggen was hij ”door een collega mee naar de beurs gelokt’’, maar dan naar huis gaan met een award, dat had hij echt nooit verwacht. Joris heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan projecten als de Supersteiger Groninger Forum en de Hijsloods Zalmhaventoren in Rotterdam.

 

”Innovatieve hulpconstructies zijn onontbeerlijk bij het realiseren van complexe, iconische gebouwen. Zo kon de architectonisch bijzondere, niet rechte, gevelconstructie van het Groningen Forum op 45 meter hoogte alleen worden gerealiseerd met een door jou ontwikkelde steigerconstructie, die door het Dagblad van het Noorden werd uitgeroepen tot “Supersteiger”. Bij de Zalmhaven in Rotterdam speelde vooral de problematiek van de veiligheid bij binnenstedelijk bouwen. Jouw bijdrage aan de doorontwikkeling van de hijsloods heeft fundamenteel bijgedragen aan het continu veilig kunnen werken aan dit gebouw”, zo luidde het juryrapport.

De woorden vanuit de jury waren niets minder dan lovend en wij kijken er enorm naar uit om in de toekomst nog veel van Joris te horen en voor bij te zien komen.


Constructeur van het jaar 2021 – Mathew Vola

Noortje de Geus en Mathew Vola

Mathew Vola van Arup mocht de prijs van Constructeur van het Jaar 2021 in ontvangst nemen. Hij is onder andere de hoofdconstructeur van woontoren New Orleans in Rotterdam en de 3D geprinte stalen brug MX3D.

Een zeer ervaren, ontwerpen constructeur, projectleider en project directeur met een aansprekend portfolio van projecten. Zowel in Nederland als daarbuiten. Met een bijzondere voorliefde voor hoogbouw en andere grootschalige constructies. Hij kwam al vroeg in aanraking met parametrisch ontwerpen en heeft daarmee aansprekende, innovatieve concepten ontworpen”, aldus de jury.

De video is gemaakt in opdracht van Arup Nederland.


Noortjes de Geus en Walter Spangenberg

De oeuvre award – Walter Spangenberg 
Dit jaar werd er ook voor het eerst een oeuvre award uitgereikt en deze prijs is dit jaar gewonnen door Walter Spangenberg, voorheen werkzaam bij ABT BV. Deze prijs is een juryprijs; je kunt je er niet voor opgeven, en hij wordt ook niet jaarlijks uitgereikt. Het is een waardering voor een constructeur, die naar het oordeel van de jury gedurende zijn hele carrière een bijzondere, constante bijdrage heeft geleverd aan ontwerpend en bouwend Nederland en daarvoor wordt erkend door vakgenoten, maar vooral ook door opdrachtgevers, architecten, bouwbedrijven en andere ketenpartners.

Walter heeft een bijzondere en constante bijdrage heeft geleverd aan ontwerpend en bouwend Nederland gedurende zijn hele carrière. Hij heeft onder meer een bijdrage geleverd aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en het Groninger Forum. 

Namens KPE groep, het HTI en VNconstructeurs willen wij nogmaals alle prijswinnaars van harte feliciteren en we willen daarnaast ook alle sprekers bedanken voor hun bijdragen aan ons side event. Jullie zijn allen een zeer waardevolle toevoeging geweest aan onze Building Holland beursdagen. 


Aan de ronde tafel

Naast alle awards en presentaties hebben er op onze eigen stand, die dit jaar ook over een grote ronde tafel beschikte, diverse ronde tafel gesprekken plaats gevonden. Zo werd er na de prijsuitreiking nog even met elkaar geluncht en geborreld en trapten zij de eerste gesprekken aan de tafel af. Kennis en ervaring is er om gedeeld te worden en wij zijn zeer blij dat wij, zeker mede door onze samenwerking met VNconstructeurs, hierin konden faciliteren. 

Geef een reactie