Dit zijn de studieverplichtingen van 2021

Geplaatst door

Hieronder vindt u een overzicht van de studieverplichtingen voor 2021.  

NRVT 
Alle taxateurs die geregistreerd staan bij het NRVT moeten in 2020 weer 20 studiepunten behalen. Voor elke kamer waar u staat ingeschreven, volgt u de verplichte dag van de desbetreffende kamer. Daarnaast volgt u nog een keuzeprogramma om aan de 20 studiepunten te komen. Staat u nog ingeschreven voor meerdere kamers bij NRVT? Dan dient u voor elke volgende kamer 6 extra PE-punten te behalen (de verplichte dag van elke volgende kamer). 

Taxateur Wonen  
Voor taxateurs wonen gaat de verplichte dag over ethiek, integriteit en onafhankelijkheid. Als u ook bij VastgoedCert staat ingeschreven, volgt u één van beide keuzedagen als de verplichte dag van VastgoedCert.    

Taxateur BV  
Voor de taxateurs BV gaat de verplichte dag over o.a. reglementen, tuchtuitspraken en aandachtspunten  uit de audits.  Als u ook bij VastgoedCert staat ingeschreven, volgt u als één van beide keuzedagen de verplichte dag van VastgoedCert. 

Taxateur LV  
Voor de taxateurs LV gaat de verplichte dag over stikstof en wat dat betekent voor het vastgoed.  Als u ook bij VastgoedCert staat ingeschreven volgt u als één van beide keuzedagen de verplichte dag van VastgoedCert. 

Taxateur WOZ  
Voor de taxateurs WOZ is de verplichte dag gevuld met reglementen, actualiteiten en jurisprudentie. Voor de andere dagen kunt u kiezen uit het overig aanbod die wij volgend jaar bekend gaan maken.   


VastgoedCert 

Nieuwe regeling 
Voor de makelaars die door VastgoedCert zijn gecertificeerd, gaat er de komende jaren veel veranderen. In de komende jaren gaan alle makelaars over naar een nieuw systeem: van een systeem gebaseerd op permanente educatie, naar een systeem gebaseerd op periodieke toetsing. Indien dit voor u van toepassing is ontvangt u hierover persoonlijk bericht en  verwijzen wij u graag naar ons 5-jarenplan VastgoedCert. Bekijk hier onze handige infographic. U kunt zich via deze link aanmelden voor dit handige 5-jarenplan.

Huidige regeling 
Voor de makelaars Wonen, BV en LV die pas na 2021 overgaan naar de nieuwe regeling, zijn voor 2021 verplichte onderwerpen vastgesteld. Iedere VastgoedCert makelaar dient 12 studiepunten te behalen. Deze behaalt u door het volgen van de verplichte dag per kamer waar u staat ingeschreven en één dag naar keuze. Staat u naast VastgoedCert ook ingeschreven bij het NRVT? Dan volgt u als keuzedag het programma voor het NRVT. Hieronder vindt u per kamer de verplichte onderwerpen. 

Wonen
Bouwkunde en duurzaamheid in relatie tot financierbaarheid, juridische aspecten.  

Bedrijfsmatig Vastgoed 
Verduurzaming en energietransitie, de gevolgen van digitalisering voor vastgoed.
 
Landelijk Vastgoed  
De actualiteiten rondom stikstof (deze dag is gelijk aan de verplichte dag van NRVT LV).