Opleiden met virtual reality: KPE onderzoekt samen met de OU de mogelijkheden

Geplaatst door

Samen met de Open Universiteit onderzoekt KPE de mogelijkheden van opleiden met behulp van Virtual reality (VR). Studenten van het Hoger Technisch Instituut mochten de proef op de som nemen door als eersten een VR-training van KPE te volgen.

De opdracht: Oefen je pitch met een VR-bril

Om meer inzicht te krijgen in de juiste randvoorwaarden bij een VR training werd een aantal studenten Bouwmanagement van het Hoger Technisch Instituut uitgenodigd voor een Virtual Reality training waarbij zij hun pitchvaardigheden verder konden ontwikkelen. Wanneer zij door de VR-bril keken, begaven de studenten zich in een vergaderruimte waar drie personen zaten die naar hun pitch luisterden. Na aan korte instructie liep een klok terug van 60 seconden naar nul. De eerste persoon luisterde geconcentreerd naar de pitch, de tweede persoon gaapte en keek regelmatig op zijn horloge en de derde persoon liep tussendoor zelfs weg. Een realistisch nagebootste ervaring dus én een goede oefening om je pitch-vaardigheden verder te ontwikkelen. Maar welke inzichten leverde dit op over de randvoorwaarden voor een juiste VR leer-ervaring?

De Hierarchy of Needs in Virtual Reality

Welke voorwaarden belangrijk zijn bij een VR-ervaring, wordt mooi gevisualiseerd in de Hierarchy of Needs in Virtual Reality, een variant op Maslows behoeftehiërarchie. Uit de onderste (en tevens belangrijkste laag) blijkt dat ‘comfort’ het belangrijkste is voor een goede VR ervaring. De omgeving moet veilig zijn, de visualisaties die de bril laat zien moeten van dermate kwaliteit zijn dat je er niet duizelig van wordt en de bril moet uiteraard comfortabel genoeg zijn om te dragen.

Basisvoorwaarden

Ons ‘experiment’ met de Oculus Quest (de VR-bril) en de pitch-opdracht bevestigde het belang van deze basisvoorwaarden. Daarbij is de juiste instructie en begeleiding belangrijk. Zeker als men de eerste keer een VR bril opzet is dit extra spannend en onwennig. Het is van belang dat de begeleider mee kan kijken op een scherm, zodat hij de student gericht veder kan helpen als hij ergens niet uitkomt. Het tweede belangrijke punt: het zorgen voor fysieke en mentale veiligheid van de studenten. Iemand die door een VR bril kijkt, moet vrijuit kunnen bewegen en nergens tegenaan lopen, maar ook moet hij zich veilig voelen in de ‘echte omgeving’. Degene met de VR bril op ziet zijn omgeving immers niet, dus hij moet op zijn omgeving kunnen en durven vertrouwen. Van tevoren afspraken hierover maken bevordert de veiligheid, evenals het werken in een aparte ruimte, waar je niet gestoord wordt of je druk hoeft te maken over andere aanwezigen.

Conclusie: Als niet wordt voldaan aan de genoemde randvoorwaarden, kun je een prachtige, realistische leeromgeving creëren, maar zul je niet snel de gewenste doelen bereiken. Wanneer je een VR-ervaring aanbiedt, zorg dan dus eerst dat je aan deze basisvoorwaarden kunt voldoen!