Woningcorporaties staan voor een uitdaging: verduurzamen van de bestaande woningvoorraad

Geplaatst door

Woningcorporaties staan voor een grote en complexe uitdaging. Voor 2050 moeten alle woningen van het gas af en co2 neutraal zijn. Atriensis – een onafhankelijk adviesbureau voor woningcorporaties – werkte samen met Lab18 aan de Duurzaamheidskaart: een interactieve kaart die woningcorporaties inzicht geeft in de benodigde data om op een efficiënte en slimme manier de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

KPE sprak met Robin van Kemenade – innovator bij Atriensis – over de Duurzaamheidskaart. 

Wat is de Duurzaamheidskaart?
Robin: ‘’De Duurzaamheidskaart is een geografisch informatiesysteem, ofwel GIS genoemd. Die term hoor je steeds vaker voorbijkomen, ook in de corporatiewereld. De kaartweergave is interactief, gebruiksvriendelijk en bevat alle relevante duurzaamheidsinformatie voor woningcorporaties, zoals kenmerken van het eigen woningbezit, maar ook data over de infrastructuur van een bepaalde wijk en omgevings- en klimaatdata. Corporaties willen weten wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn voor hun bestaande woningvoorraad. De Duurzaamheidskaart geeft inzicht in die mogelijkheden. Waar lopen warmtenetten, waar zitten potentiële warmtebronnen en bestaat er risico op hittestress of wateroverlast? Het is een volledig pakket aan duurzaamheidsdata voor corporaties.’’

Wat hoopt Atriensis met de kaart te bereiken op het gebied van verduurzaming?
‘’We willen corporaties helpen duurzame keuzes te maken die op lange termijn het beste resultaat opleveren. Momenteel zijn er al veel corporaties die met externe partijen zoals gemeenten in gesprek zijn om plannen te ontwikkelen voor de verduurzaming van hun woningen. De Duurzaamheidskaart is een middel om, zowel intern als extern, op een eenvoudige en efficiënte manier gezamenlijk tot de beste strategie te komen.’’

‘’We willen corporaties helpen duurzame keuzes te maken die op lange termijn het beste resultaat opleveren.’’

Bij wat voor soort duurzaamheidsvraagstukken kan de Duurzaamheidskaart een uitkomst bieden?
‘’Woningen die van het gas af moeten zijn nu één van de belangrijkste vraagstukken bij corporaties. Met de Duurzaamheidskaart kunnen corporaties inzichtelijk maken welke woningen dichtbij een bestaand warmtenet liggen. Dan kunnen ze, eventueel met het warmtebedrijf, onderzoeken of het mogelijk is om deze woningen op termijn aan te sluiten op het warmtenet. Op het moment dat het niet mogelijk is moet je denken aan andere toepassingen, zoals een woning volledig op elektriciteit laten draaien.’’

Met de Duurzaamheidskaart kunnen corporaties dus ook inzicht krijgen naar andere mogelijke manieren van verduurzaming?
‘’Ja, de data in de Duurzaamheidskaart helpt om slimme keuzes te maken: slopen of verduurzamen, wel of geen warmtenet aansluiten, wel of niet volledig elektrisch, wel of geen isolatie toepassen? Door data te combineren – dus de data van de corporatie zelf en de omgevingsdata – zien corporaties sneller onderbelichte zaken en risico’s verschijnen. Je krijgt dus niet alleen inzicht in warmtenetten, maar ook in klimaatrisico’s zoals overstroming, hevige regenval en bodemverzakking. Met deze informatie kunnen corporaties direct hun woningen toekomstbestendig maken.’’

Deze duurzaamheidskaart laat zien waar er in de buurt van woningen (blauw gekleurde vlakken) warmtenetten en gasleidingen zijn. De warmtenetten herken je aan de zwarte stippellijn en de gasleidingen aan de rood gekleurde lijn.

Op dit moment draait v1 van de Duurzaamheidskaart. Zijn er plannen om de kaart uit te breiden?
‘’De kaart blijft altijd in ontwikkeling. Nieuwe uitdagingen blijven komen, er blijft relevante data binnenstromen en eventuele beleidswijzigingen moeten natuurlijk ook in de kaart worden verwerkt. Atriensis zit bovenop die ontwikkelingen. We willen alle inzichten die we opdoen en alle data die op dat moment beschikbaar is verwerken in de kaart. Bijvoorbeeld de transitievisie warmte van gemeenten in 2021. Op het moment dat er een plan is, willen we dat in de kaart verwerken zodat corporaties bijvoorbeeld zien waar wel of juist geen plan is om een warmtenet te ontwikkelen.’’

Hoe kun je als corporatie aan de Duurzaamheidskaart komen?
‘’Bij interesse kunnen corporaties contact met ons opnemen via duurzaamheidskaart@atriensis.nl om een licentie aan te vragen. Dan zorgen wij samen met de corporatie ervoor dat de meest actuele data erin komt te staan. Indien gewenst verstrekken we aan de corporatie eerst een gratis demo, deze is voor een maand geldig. De demo geeft de mogelijkheden van de kaart weer op basis van fictief corporatiebezit en bevat dus nog specifieke geen data van de corporatie.’’