Masterclasses die iedere vastgoedprofessional uitdagen

Geplaatst door

Vanaf november starten bij KPE Vastgoed 6 nieuwe masterclasses uit de masterseries. Een masterclass uit de masterseries wordt verzorgd door een expert: iemand die de deelnemer – met zijn of haar nodige ervaring en expertise – op academisch niveau laat verdiepen in het onderwerp. Iets voor u? Hieronder vindt u ons aanbod masterclasses.


Masterclass omgevingsrecht - KPE Vastgoed

Masterclass omgevingsrecht bij gebieds-/planontwikkeling

Tijdens deze masterclass wordt de theorie van de formele wetgeving omgevingsrecht afgewisseld met een interessante praktijkcasus over gebiedsontwikkeling, waarbij u een stakeholderanalyse maakt van het krachtenveld en daarbij een aanzet geeft tot een plan van aanpak.

Datum en locatie: Woensdag 6 november van 13.30 tot 20.00 uur in Slot Zeist. Diner is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, VastgoedCert LV & BV, RICS, NRVT WOZ / LV / BV / GZV / Wonen


Masterclass schadeloosstelling bij onteigening en planschade

Tijdens deze masterclass leert u welke elementen een rol spelen in het bereken van een schadeloosstelling en gaat u aan de hand van een interessante praktijkcasus een berekening opstellen.

Datum en locatie: Donderdag 14 november van 13.30 tot 20.00 uur in Kasteel Maurick in Vught. Diner is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, VastgoedCert Wonen / LV / BV, RICS, NRVT LV / BV / GZV / Wonen


Masterclass vastgoedfiscaliteiten (btw & ovb)

Aan de hand van actuele jurisprudentie en diverse praktijkvoorbeelden wordt u meegenomen in de wereld van BTW en overdrachtsbelasting. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij transacties of waarderingen van vastgoed? Deze training, gegeven door een fiscalist, zoomt in op de specifieke aandachtspunten voor de makelaar en de taxateur. Vragen die aan de orde komen zijn wanneer sprake is van samenloop of wanneer er wel of geen vrijstelling is. Hoe kunt u voor uw klant fiscale claims voorkomen en de belastingdruk verlagen.

Datum en locatie: Woensdag 20 november van 13.30 tot 20.00 uur in Slot Zeist. Diner is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, VastgoedCert LV / BV, RICS, NRVT LV / BV / GZV / Wonen


Masterclass waardering vastgoed woningcorporaties volgens Handboek Marktwaardering

Sinds enkele jaren zijn corporaties verplicht om hun vastgoed periodiek te laten waarderen. Inmiddels is een nieuwe versie van het Handboek Marktwaardering voor corporaties verschenen. Deze ministeriële richtlijn geeft een dwingend kader voor de taxaties. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de bijzonderheden uit de laatste versie van het Handboek Marktwaardering. De masterclass wordt afgesloten met een interessante praktijkcasus waarbij u een daadwerkelijke waardering gaat uitvoeren.

Datum en locatie: Vrijdag 22 november van 9.30 tot 16.00 uur in Nistelrode. Lunch is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, RICS, NRVT BV / GZV


Masterclass GREX: gebiedsontwikkeling & grondexploitatie

Deze masterclass gaat in op alle aspecten die bij een grondexploitatie komen kijken, om daarmee tot een juiste waardering en beoordeling te komen. Daarbij komt uiteraard ook het wettelijk kader aan bod.

Datum en locatie: Donderdag 28 november van 13.30 tot 20.00 uur in Kasteel Maurick, Vught. Diner is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, RICS, NRVT LV / BV / GZV


Masterclass oude meesters: zorg voor cultureel erfgoed & monumenten

Interessante praktijkdag op locatie waarbij wordt ingezoomd op alle aspecten rondom monumenten, de daarbij horende bouw- en fiscale regels, regionale vorderingen, fiscaliteit, waardering en de bouwkundige staat.

Datum en locatie: Vrijdag 6 december van 9.30 tot 16.00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt. Lunch is inbegrepen.

Studiepunten: 6
Vastgoedpro, VastgoedCert Wonen / LV / BV, RICS, NRVT WOZ / LV / BV / GZV / Wonen