Binnenkort van start: Fiscale Actualiteiten Landelijk Vastgoed

Geplaatst door

Goed voor 6 PE-punten (Vastgoedpro, VastgoedCert LV, RICS, NRVT LV)

Voor makelaars en taxateurs in het landelijk vastgoed is brede kennis over de belangrijkste fiscale en juridische aspecten onmisbaar. Deze aspecten spelen immers bij veel beslissingen van de klant een grote rol. Constant moeten er afwegingen worden gemaakt om te besluiten of een casus haalbaar is of niet. De landelijk vastgoedprofessional moet daarin kunnen adviseren. Daarom biedt KPE Vastgoed de cursus Fiscale Actualiteiten Landelijk Vastgoed aan. Één van de twee docenten, Jeroen Rheinfeld, docent agrarisch recht aan de Radboud Universiteit, laat u alvast kennis maken met de inhoud van deze cursus.

_________________

Voor wie is de cursusdag Fiscale Actualiteiten Landelijk Vastgoed?
Jeroen Rheinfeld: ‘’De cursus sluit naadloos aan op de markt van de makelaars en taxateurs, werkzaam in het landelijk vastgoed, maar is ook interessant voor rentmeesters, accountants, belastingadviseurs en notarissen in het landelijk gebied. Ik verzorg deze cursus samen met mijn mededocent André Verduijn, senior fiscalist en hoofd vaktechniek bij Countus accountants + adviseurs, waarbij we ieder twee volledige cursusdagen zullen verzorgen.’’

De overkoepelende onderwerpen
‘’We hebben vier overkoepelende onderwerpen die we uitgebreid gaan bespreken en daarnaast nog een aantal kleinere actuele onderwerpen/varia die we ad hoc bespreken. De hoofdonderwerpen zijn pachtregelgeving en pachtersvoordelen, de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting, koopsomsplitsing en legitieme porties bij agrarische ondernemingen. De varia zullen onder meer bestaan uit de actualiteiten rondom de landbouwvrijstelling, de Natuurschoonwet en de fiscale aandachtspunten voor de stoppende boer.”

Hoofdonderwerp 1: Pachtregelgeving en fiscale behandeling pachtersvoordelen
‘’We gaan het hebben over de stand van zaken omtrent de pachtregelgeving. Deze staat al langere tijd onder druk. Zo worden er onder meer pachtcontracten afgesloten die niet worden goedgekeurd door de Grondkamer, omdat de grondeigenaar niet vast wil zitten aan de reguliere pacht, met alle dwingendrechtelijke bescherming voor de pachter. Daarnaast worden er op grote schaal kortlopende geliberaliseerde pachtcontracten afgesloten, die de kwaliteit van de landbouwgrond doorgaans niet ten goede komen. Dit heeft ertoe geleid dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het pachtbeleid gaat herzien. Binnenkort komt zij met een nieuw voorstel waarbij voornamelijk wordt ingezet op duurzaam bodembeheer en langdurige relaties tussen pachters en verpachters. Hier gaan wij u tijdens deze cursus over bijpraten. In aansluiting hierop zullen we ingaan op de fiscale behandeling van de zogeheten pachtersvoordelen.’’

Hoofdonderwerp 2: Cultuurgrondvrijstelling
‘’Hierbij moet u onder meer denken aan de vrijstellingen die er in de overdrachtsbelasting zijn. Als een agrariër gronden koopt, is dat vrij van overdrachtsbelasting indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Over die voorwaarden is een continue jurisprudentie gaande over hoe je die in bepaalde situaties moet invullen. Wanneer is een landbouwer bedrijfsmatig en wanneer is hij hobbyist? Deze cultuurgrondvrijstelling gaan we, aan de hand van recente rechtspraak, bespreken.’’

Hoofdonderwerp 3: Koopsomsplitsing
‘’We gaan u meer vertellen over het fenomeen koopsomsplitsing. Als je een agrarisch bedrijf in zijn geheel overneemt, is er een koopsom die uitgesplitst moet worden over verschillende elementen, zoals het bedrijfsgebouw, de gronden en de productierechten. Voor een makelaar of taxateur is het ontzettend belangrijk om de fiscale effecten van een bepaalde wijze van uitsplitsing te kennen en de spelregels daarover uit de jurisprudentie. Tijdens de cursus gaan we onder meer inzoomen op concrete voorbeelden uit de rechtspraak.’’

Hoofdonderwerp 4: Agrarische onderneming, legitieme porties 
‘’Als je een bedrijfsoverdracht hebt in familieverband zie je vaak dat een bedrijf wordt overgedragen aan het oudste kind. De andere kinderen staan vervolgens met lege handen. Kunnen die erfrechtelijk gezien een beroep doen op hun legitieme portie? Wat zegt het erfrecht daarover en wat zijn, in het verlengde daarvan, de fiscale implicaties?Tijdens de cursus gaan we het over dergelijke problematiek hebben. Rondom dit soort bedrijfsoverdrachten ontstaan namelijk veel vragen vanuit de makelaardij en de rentmeesters.’’

Input vanuit de zaal
‘’Als u tijdens de cursus een ander specifiek onderwerp wilt bespreken, mag u deze altijd inbrengen. Dit mag voor aanvang van de cursus of op de dag zelf. We vinden interactiviteit tijdens de cursus leuk en belangrijk.’’

____________________________

De docenten

Jeroen Rheinfeld
Mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld (1981) is sinds 2018 als vennoot verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent agrarisch recht. Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-) juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

André Verduijn
André Verduijn is senior belastingadviseur en hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal-Juridisch bij Countus accountants + adviseurs. Als zodanig houdt hij zich dagelijks bezig met de fiscaliteit, in het bijzonder ook voor ondernemers in de agrarische sector. De ondersteuning en verdere ontwikkeling van collega-fiscalisten behoort eveneens tot zijn taak. Hij vertegenwoordigt Countus in de ‘VLB’, de koepel van een viertal middelgrote accountants- en advieskantoren met veel klanten in de land- en tuinbouw. Regelmatig geeft hij cursussen en publiceert hij vaktechnische artikelen, meestal op agro-fiscaal gebied. Daarnaast is hij werkzaam in de adviespraktijk, waarin hij veel familiebedrijven adviseert en bijzondere adviesopdrachten uitvoert voor onder meer overheden en projecten op het gebied van duurzame energie.