De genomineerden van de Mestreechter Geis Award 2019 zijn…

Geplaatst door

Aanstaande donderdag wordt voor de 12de keer de Mestreechter Geis Award uitgereikt. Een prijs die in 2008 door KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen en cursussen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt door prof. dr. Theo Bastiaens, voorzitter van de jury en lid van de Raad van Advies.

De afgelopen week hebben wij op LinkedIn, Facebook en Twitter de genomineerden bekend gemaakt. Hieronder een overzicht:


De Belastingdienst met ‘Elke Dag Beter’.

Team Waardeonderzoek van de Belastingdienst werkt doorlopend aan de verbetering van de kwaliteit van haar waarderingen. Het gaat hierbij altijd om waarderingen van onroerend goed in fiscale context. Het programma ‘Elke dag beter’ ondersteunt taxateurs met innovatieve interventies om de waarderingen telkens een slag scherper te maken. De Belastingdienst en KPE werken hierbij continu samen zodat het geleerde ook direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Het is een project dat gekenmerkt wordt door haar innovatieve aanpak en gebaseerd is op een leven lang leren.


Bouwbedrijven Jongen met ‘Het Project Centraal’

Bouwbedrijven Jongen initieert, ontwikkelt en realiseert prachtige bouwprojecten. ‘Het Project Centraal’ komt voort uit een nieuw businessplan waarin een nieuwe manier van werken centraal staat.

‘Het Project Centraal’ is een typisch voorbeeld van strategisch opleiden waarbij KPE en Bouwbedrijven Jongen als Peoplebuilders samen werken aan een projectgerichte organisatie. Niet langer top-down en afdelings georiënteerd, maar project gestuurd. Het opleidingsplan van KPE ondersteunt de nieuwe manier van werken van Bouwbedrijven Jongen door – gedurende anderhalf jaar – op meerdere niveaus en voor meerder functies in de organisatie trainingen te verzorgen, altijd met de focus op ‘Het Project Centraal’.


Hazenberg Bouw met ‘Ontwikkelprogramma voor de Voorman’

Hazenberg Bouw ontwikkelt, bouwt en transformeert. Creëert waarde voor nu en later. Met dit ontwikkelprogramma tilt Hazenberg het niveau van haar Voormannen middels de Persoonlijke Ontwikkel Scan én het ontwikkelen van basiscompetenties naar een hoger niveau. De leidinggevende van de voorman wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de gemaakte stappen en is tijdens de voorbereidingen intensief betrokken bij het programma.

Het ontwikkelprogramma voor de voorman bestaat uit intensieve trainingsbijeenkomsten in een meerjarenprogramma.


Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal Ontwikkelprogramma Veiligheid’

Koopmans Bouwgroep ontwikkelt, bouwt en onderhoudt gebouwen waar mensen wonen, werken, leren en hun vrije tijd doorbrengen. Ontwikkelen doet Koopmans niet alleen met gebouwen, maar ook met haar werknemers.

Vanwege de keuze om te werken met experts, interventies te kiezen die direct aansluiten bij de doelgroep en ook de leidinggevenden mee te nemen in een apart intensief leiderschapsprogramma is er sprake van strategisch opleiden zoals Peoplebuilders dat bedoelen!


Mourik Infra met ‘Begrijp ik jou, begrijp jij mij?’

Mourik Infra levert oplossingen voor (grote) infrastructurele projecten. Bij Mourik Infra is de dagelijkse leiding ervan overtuigd dat een goede samenwerking binnen een organisatie een van de belangrijkste factoren voor succes is. ‘Mensen maken Mourik’, elkaar goed begrijpen en daar vervolgens actief mee omgaan zijn dus speerpunten van de bedrijfsfilosofie.

Met ‘Begrijp ik jou, begrijp jij mij’ wordt de integrale samenwerking en communicatie binnen Mourik Infra verbeterd en gestimuleerd. Het niet alleen roepen, maar het ook doen en haar mensen helpen om dat te doen. Samen met KPE wordt ‘Begrijp ik jou, begrijp jij mij’ na het succes van 2018 voortgezet in 2019.


Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) met het ‘Nieuw Beroepscompetentie- en Opleidingsprofiel voor de Register-Taxateur’.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs in Nederland. Om eenduidige eisen te kunnen stellen aan het niveau en de werkwijze van de taxateurs van vastgoed is als één van de pijlers een duidelijk beroepscompetentieprofiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel[K|AD1]  is vervolgens een opleidingsstructuur uitgewerkt. Deze heldere structuur draagt bij aan het versterken van het maatschappelijk vertrouwen in vastgoedtaxateurs in Nederland. NRVT maakt hierbij gebruik van de aanwezige kennis bij KPE om uiteindelijk opleidingsprogramma’s te certificeren die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de doelgroep.


Meer weten over de Mestreechter Geis Award? Klik dan hier

2 comments

Geef een reactie